Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk manuell terapi är en form av undersökning och behandlingen som anpassas efter dina behov och kan vara smärtlindrande, öka din rörlighet eller stabilisera din kropp.

Målet med behandlingen är att lindra smärtan och hjälpa dig att röra dig normalt.

behandlingen individualiseras

Ortopedisk Manuell Terapi

(OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (rörelsesystemet).
Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.
OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.
Läs mer om OMT på förbundet Fysioterapeuternas hemsida: Vad är OMT? »