Fysioterapi

Fysioterapi är samma sak som sjukgymnastik. Det omfattar undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra skador och sjukdomar, som visar sig i rörelse- och stödjeorganen, dvs muskler, leder, skelett och nerver.

För mer information om fysioterapi och behandlingar följ bildlänkarna nedan.

Ändra ditt liv

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet.

Smärtlindrande behandling

Målet med smärtbehandling är smärtlindring, ökad livskvalitet och funktionsförbättring. All smärtbehandling ska vara individanpassad.

Idrottsskadebehandling

Få snabb Idrottsskadebehandling hos oss. Vi är experter på att förebygga, behandla och rehabilitera idrottsskador.

Fysikalisk behandling

Med fysikaliska behandlingar avses värmebehandling, kylbehandling, elstimulering och laser.

Ortopedisk Manuell Terapi

Du som lider av akuta och långvariga smärtproblem, nedsatt arbetsförmåga, skador och sjukdomar som gör att delar av kroppen inte kan röra sig normalt, kan ha hjälp av Ortopedisk manuell terapi (OMT).

Neurologi

På neurologen diagnostiseras, vårdas och behandlas människor med sjukdomar och funktionsstörningar i nervsystemet.