Fysioterapeut

Fysioterapeuter eller sjukgymnaster som det tidigare kallades, har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga.

Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår funktionsanalys. Vid första besöket hos fysioterapeuten görs en noggrann funktionsanalys, utifrån denna anpassas och planeras sedan lämplig åtgärd där man fastställer målsättning och behandlingsplan.

rörlighet och hälsa utifrån din förmåga.

I Sverige är yrkestiteln Fysioterapeut skyddad och får endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen. Legitimation ansöker man om hos Socialstyrelsen efter att man examinerats från den treåriga universitetsutbildning som krävs för att bli Fysioterapeut.

De flesta fysioterapeuter vidareutbildar sig efter sin grundutbildning. Det finns flera olika specialistområden inom fysioterapi, exempelvis inom rörelsesystemet, nervsystemet, andning, cirkulation, psykiatri och psykisk ohälsa, barn och ungdomar samt äldre.

På Slottspraktiken arbetar av socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter. Dessa har enskilda avtal med landstinget om rätten att bedriva privat vård. Detta innebär att fysioterapi-mottagningen är en del av Köpings primärvård och innefattas av de regler som gäller för denna.

Du har själv rätt att välja vid vilken vårdinrättning du vill ha din behandling oavsett var du bor i Västmanland.

Som patient söker man vår mottagning via telefon, personligt besök eller med brev. Efter att ha förklarat ditt ärende hänvisas du till den fysioterapeut som är mest inriktad på de besvär du anger.

Du kan även ha fått en hänvisning (remiss) av din läkare som har en specifik frågeställning som man vill få utredd och behandlad. Fysioterapeuten ansvarar för att du får rätt behandling utifrån de besvär du har.

Avgifter: Vid besök hos fysioterapeut betalar du en patientavgift som fastslås av landstinget. Denna avgift är 140 kronor.

För att få ytterligare info om fysioterapeuter och behandlingar, gör ett besök på www.fysioterapeuterna.se »