Personal

På Slottspraktiken är vi sex medarbetare – fem fysioterapeuter och en kundmottagare/assistent.

Alla fysioterapeuter är legitimerade och har förutom yrkesexamen, varierande vidareutbildningar inom specifika behandlingsmetoder. Detta gör att vi har en bred kompetens att behandla det mesta inom området Fysioterapi/Sjukgymnastik.

Varje fysioterapeut har ansvar för att du får rätt behandling utifrån de besvär eller den diagnos du har.
Läs mer om personen i fråga här under.

Håll dig i trim med oss
Stefan Nääf

Stefan Nääf

Stefan är legitimerad fysioterapeut med en amerikansk examen 1985 från Ball State University i Indiana.

Han har efter detta kompletterat med nedanstående utbildningar och specialområden.

OMT 3
KBT steg 1
Idrottsmedicin steg 3
Akupunktur

Epost: stefan@slottspraktiken.se

Christer Humle

Christer Humle

hrister är legitimerad fysioterapeut med examen från Vårdhögskolan Göteborg 1985.

Han har efter sin examen kompletterat kunskaps-området med nedanstående påbyggnadskurser.

OMT 3
Idrottsmedicin
Akupunktur
Axellina - Obruten vårdkedja

Lars Tengelind

Lars Tegnelid

Lars är legitimerad fysioterapeut med examen från Umeå Universitet 1991.

Han har efter sina universitetsstudier vidareutbildat sig med kurser inom följande områden.

OMT 3
Idrottsmedicin
Akupunktur

Sofie Tostemar

Sofie Tostemar

Sofie är legitimerad fysioterapeut med examen från Uppsala Universitet 2010.

Hon har efter denna byggt på sin kompetens med följande utbildningar

OMT steg 2
Akupunktur
Artrosskola
Beteendemedicin
Smärta och smärtfysiologi
Hjälpmedelsförskrivning

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson

Jenny är legitimerad fysioterapeut sedan 2008, då hon tog sin examen vid Karolinska Institutet.

Efter sin examen har hon breddat sitt kompetens-område med följande utbildningar.

Akupunktur
Artrosskola
Axellina
Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 Hp
Basal kroppskännedom A och B
Hjälpmedelsförskrivning
RGRM 1
Kurs inom kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv

Maria Karlsson

Maria Karlsson

Maria som är yrkesutbildad undersköterska, arbetar i Slottspraktikens reception med att ta hand om besökare, svara i telefon och hantera kundbokningar.

Vi har vårdavtal med Landstinget i Västmanland, vilket innebär att högkostnadskort och frikort gäller hos oss.

Patientavgiften är 170 kr per besök.