Fysikalisk behandling

Med fysikaliska behandlingar avses värmebehandling, kylbehandling, elstimulering och laser. Värmebehandlingar kan beroende på sin djupverkan indelas i ytvärme- och djupvärmebehandlingar. Värmens funktion på vävnaden är att den inverkar på smärtmekanismen.

behandlingen individualiseras

Stötvågsbehandling

Behandlingsmetoden som även kallas shockwave, använder sig av tryckvågor på den skadade vävnaden, för att stimulera kroppens läkningssystem. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett pistolliknande munstycke, vilket man applicerar mot den skadade vävnaden.

Denna behandling leder till en inflammationsliknande reaktion i den behandlande vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i området, vilket stimulerar och påskyndar kroppens egna läkningsprocesser. Tryckvågorna bryter ned skadad vävnad och förkalkningar. En nyläkning startar och därför bör man avlasta behandlat område de närmsta 48h och inte utsätta sig för fysisk aktivitet eller tung lyft.

Ultraljudsscanning

Ultraljudsundersökningen är ett komplement till den vanliga funktionsundersökning som fysioterapeuten gör. Det lämpar sig särskilt bra för att bedöma strukturer i och omkring leder samt även bedöma muskler, senor och leder i rörelse. En ultraljudsundersökning har till skillnad från traditionell röntgen och datortomografi inga biverkningar och man kan direkt på bildskärmen se eventuella skador.

Bodywave Skanlab 25

Är en behandlingsapparat som baseras på kondensatorfältmetoden, vilket innebär att apparaten skapar ett högfrekvent växelströmfält på 1,0 MHZ(långvågsdiatermi), i vilket pat är en del av kondensatorn under behandlingen.